История

От тук можете да разгледате проектите на фирмата в Германия.

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНО РЗП В ГЕРМАНИЯ:  67 510 м2 (без недовършените проекти)

През последните години са изпълнени с гарантирано качество следните по-значими обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛИ в Р.БЪЛГАРИЯ:

 1. „ЗОНА ДОМ“ ООД гр.СОФИЯ – Складова база  на „ЗОНА ДОМ“ ООД гр.СОФИЯ -2009год.
 2. „ЗОНА ДОМ“ ООД гр.СОФИЯ – Разширение на складова база  на „ЗОНА ДОМ“ ООД гр.СОФИЯ 2011год.
 3. “HILL CLINIC” гр. София Възложител:„ОФИС СГРАДИ” ЕООД гр. София, – „Пристройка,преустройство и промяна предназначение на административно жилищна сграда в медицински център за извънболнична помощ гр.София“ – 2009 год.
 4. “ПАРАЛЕЛ” ЕООД гр.Севлиево:-Фабрика за дунапрен, цех за мебели, дърводелски цех.Изграждане на отоплителни, вентилационни и технологични инсталации; м-ж на технологично оборудване, Направа нов цех за матраци с отоплителна, вентилационна и въздушна инсталации.-2006-2009год.
 5. “ПАРАЛЕЛ” ЕООД гр.Севлиево: Смяна предназначение на цех за емайлирани проводници в шивашки цех, с.Петко Славейков, общ.Севлиево, Направа на Административна сграда към цех в с.ПеткоСлавейково – . 2012 год.
 6. “ПАРАЛЕЛ” ЕООД гр.Севлиево: Промяна предназначение на сгради с идентификационни номера 6,7,8,9и10 ; Направа вертикална планировка на „ПАРАЛЕЛ“ ЕООД гр.Севлиево; Направа навес между съществуващи сгради 7 и 9 – 2014 год.
 7. “ПАРАЛЕЛ” ЕАД гр.Севлиево: Направа помощна сграда към хале 3;Разширение Танк лагер и др.СМР -2015-2017год.
 8. “ИДЕАЛ СТАНДАРТ-БЪЛГАРИЯ”АД гр.Севлиево:- Пречиствателна станция, Покрив производствен корпус, Инсталация за термично рециклиране на пясък, Вентилация участъци “Подготовка на масата и глазурата” ;Реконструкция и модернизация в производствен корпус-осн.ремонт на стари отоплителни и вентилационни инсталации и м-ж на нови технологични линии и съоръжения.-Договор за абонаметно обслужване
 9. “ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА”АД гр.Севлиево:-Реконструкция и поддръжка на вентилационни и технологични системи. -Договор за абонаметно обслужване
 10. “РОСИЦА-ИНДЪСТРИАЛ ЕНД КОМЪРШЪЛ АКТИВИТИС” АД / СИБИ ООД/ гр.Севлиево: – Преустройство главен корпус, Направа котелно №1, котелно №2, склад химикали, склад отпадъчни материали, водни кули. Направа цех за аноди за бойлери, Разширение цех за аноди с отоплителни и вентилационни инсталации, Направа отоплителна и охладителна инсталация на административна сграда-хотелска част, Ремонтни работи в основен производствен корпус – 2011 год.-:- 2017 год.
 11. “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” ЕООД гр.Севлиево:-Покрит пазар гр.Севлиево,”Видима-2 “АД с.Градница, Бетонов възел, Гаражи на “ВиК” гр.Севлиево, хотел “Плаза” гр.Севлиево- 2011год,
 12. “ИНВЕСТСТРОЙ-92”ЕООД гр.В.Търново:-Реконструкция отопление спортна зала “Васил Левски” гр.В.Търново, Ремонт стадион “Ивайло” гр.В.Търново, Реконструкция покрив изложбени зали “Рафаел Михайлов” гр.В.Търново, Ремонт отопление на детски градини и училища 2011год.
 13. “НИКИПЛАСТ-М” ООД гр.Севлиево:-Цех за пластмасови изделия; Склад към цех за пластмасови изделия;Преустройство на съществуващ склад в цех за галванични покрития и изграждане на нова пречиствателна станция.- 2012год.
 14. “НИКИПЛАСТ-М” ООД гр.Севлиево:- Преустройство на производствени сгради в цех за пластмасови изделия и складове гр. Севлиево.-2015 год. -:- 2016год.
 15. “НИКИПЛАСТ-М” ООД гр.Севлиево:- Складова и производствена сграда в ПИ 65927.80.161 по КК на гр.Севлиево. – 2017 год.
 16. “НАРМАГ”ЕООД гр.Бургас:–Реконструкция и модернизация на РУМ ”МЛАДОСТ” –гр.Бургас./мет.конструкция на сграда,обшивка със стенни и покривни панели,м-ж на отоплителна,вентилационна и климатична инсталации;м-ж на спринклерна инсталация/- 2008 год.
 17. ЕT “РУДО -2000 Р.Колев” гр.Севлиево:-Направа отопление и вентилация на хотел „Момина сълза „гр.Севлиево -2008 год.
 18. “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС” АД гр. Варна:- “Складова база А-2”-“Фасадни стени от топлоизолиращи панели”- 2008 год.
 19. „МЕБЕЛНА КЪЩА „ЛАЗУР“АД грВарна:- „Надстройка мебелна палата „Лазур“-втори етаж” – 2008 год.
 20. “ТЕРА”ООД гр.Велико Търново:- “Ремонт и модернизация на банков офис филиал на “Уни Кредит Булбанк”АД -клон Велико Търново; “Обособяване на Кредитен център частично на 1-ви сутерен в банкова сграда на “Уни Кредит Булбанк”АД гр. Велико Търново – 2009 год.
 21. “HILL CLINIC” гр. София Възложител:„ОФИС СГРАДИ” ЕООД гр. София, – „Пристройка,преустройство и промяна предназначение на административно жилищна сграда в медицински център за извънболнична помощ гр.София“ – 2009 год.
 22. „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД гр.Варна –  „Пристройка към ЦДГ №168 ,кв.”Гео Милев”част”Вентилация и тръбопроводи” –гр.София – 2010 год.
 23. „ЕВРОСТРОЙ 80”ЕООД гр.София – Преустройство на учебен корпус 5, блок „В” на Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий”-ремонт покрив;полагане ВиК мрежи;подмяна дограма на бл.11, на блок2-Иконопис; на Ректорат – 2010 год.-:- 2012 г.
 24. „СИНТЕЗИЯ” ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО-„Разширение складова база п.з.Дълга лъка”-гр.Велико Търново -2010-2011 год.
 25. „КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС“ АД гр.В.Търново- „Реконструкция на покрив и фасада на съществуваща производствена сграда на цех „Пластмаси”,„Ремонт – хидроизолация покрив на цех „Инструментален”.- 2014 год.
 26. „АК ПЛАСТРОНИК „ АД гр.В.Търново „Реконструкция на  цех „Пластмаси”- 2015 год -:- 2016год.

Фирмата е изпълнила и изпълнява и други по-малки обекти в област В.Търново и други области в страната.