Удостоверения и награди

Грамота за III място в категория I група строежи с високо строителство

Удостоверение за членство от камарата на строителите в България

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър – I група

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър – IV група

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър – V група