За Анира

Дружество с ограничена отговорност АНИРА ООД е регистрирано на 18.02.2002 г. от Великотърновски окръжен съд ф.д 161/2002г, том2, парт9, стр82, рег.1., ИД № /ДДС №/ BG: 104588395. Дружеството е вписано в търговския регистър на 11.02.2008 год.

Фирма АНИРА ООД е пряк наследник на фирма СД „КЛИМА“ гр. Велико Търново регистрирана през 1991 година.

АНИРА ООД е редовен член на „КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ под № 50104 от 14.12.2007 год. Вписана е в „ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ“ и има издадени Удостоверения № I-000906 ; № IV-000315; № V-000563.