Услуги

Предметът на дейност основно включва:

  • Изграждане на жилищни и офис сгради.
  • Изграждане и ремонт на промишлени халета.
  • Метални конструкции.
  • Фасади със стенни панели,касети с ламарина и др.
  • Направа пагонаж.
  • Покриви с термо панели, високопрофилна ламарина и PVC мембрана.
  • Проектиране, производство и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични инсталации.
  • Пожароизвестителни инсталации.
  • Монтаж и ремонт на технологично оборудване в производствени и битови помещения.
  • Цялостна подръжка на предприятия и техните инсталации.

За извършване на тези дейности фирмата има изградена собствена заготвителна база и разполага с необходимите машини и съоръжения за изработка на детайли и заготовки. Работниците са с необходимата квалификация с дългогодишен опит в изграждането на фабрики, промишлени халета и битови сгради.

Фирмата има необходимата лека и тежка механизация за навременно изпълнение на обектите.

Нашата фирмена политика е: непрекъснато усвояване на нови методи и технологии и прилагането им в строителството, усъвършенстване и повишаване квалификацията на изпълнителския състав за постигане на високо качество на обектите.